Sextanten/ Sextans (SEX)

Senast ändrad 2 Mars 2016

 Ra. From  Ra. Tom    Dec. From  Dec. Tom
10:51 9:41    +6:21 -11:42
 Area kvadrat grader 314
 Culmination 21:00  18 Apr

 Magnituder, gräns: Stjärnor= 6.0 Djuprymd=10.0 (Bara NGC / IC-objekt)
 Hämtat från "Sky MAP Pro 7.0" konverterat från BMP till GIF förminskat till 66% av orginalet

 NGC3115  GX  Spindel galaxen