Stora Björnen/ Ursa Major (UMA)

Senast ändrad 2 Mars 2016

 Ra. From  Ra. Tom    Dec. From  Dec. Tom
14:28  08:08    +73:00  +28:13
 Area kvadrat grader  1280
 Culmination 21:00  25/4

 Magnituder, gräns: Stjärnor= 6.0 Djuprymd=10.0 (Bara NGC / IC-objekt)
 Hämtat från "Sky MAP Pro 7.0" konverterat från BMP till GIF förminskat till 66% av orginalet

M81 GX  
 M82  GX  
M97  PN  Uggle nebulosan
 M101  GX  Malströms galaxen
 M108  GX