Ljusa Nebulosor

     
 M42 Orion Nebulosan  NGC2024 Tank Track Nebulosan  IC5146 Cocoon Nebulosan


Nebulosa kan ungefär översättas som dimmoln.

Det finns 4 typer av ljusa nebulosor.

1. Reflektionsnebulosor
2. emissionsnebulosor.
3. Planetariska nebulosor (beskrivs på egen sida).
4. supernova rester (beskrivs på egen sida).

Ljuset i en Emmisionsnebulosa uppstår genom att gasen i nebulosan är joniserad. Den sänder därför ut strålning (Emitterar).
I en reflektionsnebulosa reflekteras strålning/ ljus från någon "närliggande" eller inbäddad stark källa normalt en ljusstark stjärna.

Följande har jag själv observerat från min tomt som är omgiven av gatubelysningar m.m Utrustning ett 8" SCT med okular mellan 35mm-8mm

 Namn Storlek Magnitud  Hur ser nebulosan ut
 M42 (NGC 1976) Orionnebulosan i Orion  90,0' x 60,0'   4,0  Syns tydligt som en fågel med utbredda vingar
 M43 (NGC 19xx) del av orionnebulosan i Orion  20' x 15,0'  9,0  
 M78 (NGC 651) Nebulosa i Orion  8' x 6'  8,0  
 NGC 2024 "Tank Track" nebulosan i Orion  30' x 30'    
 NGC 2261 Hubbles variabelnebulosa i Monoceros  47" x 43"  8,6  
 IC 5146 Cocoon nebulosan i Cygnus  22" x 16"  10,8  

Senast ändrad 25 Feb 2018