NGC2237 Rosette Nebulosan (Caldwell 49,50)

Stjärnbild: Monocereos  
 Storlek.......: 80' x 60' Avstånd: 4 900 ljusår
 Magnitud....: 5
 Ra: 6h 32m 2s  Dec: +5 3'

 

 

Datum... 17 Mar 2013 21:30 UT Instrument............ WOC FLT 98mm f:5,5 + CGEM+ Nexstar
Plats...... Sollentuna Sverige
Kamera................ SXVR-H18 Bin 2x2
Filter..................... H, O, S
Mycket störande ljus Exponering........... H: 3x5, O:4x5, S:3x5 min (Totalt 50minuter)
Guidning............... WOC APO 80mm f:5,5 + SX Lodestar
Astroart 5.0 average 10bilder . Bin x2 i Astroart (Totalt 4)

 

Datum... 25 Mar 2012 19:30 UT Instrument............ WOC FLT 98mm f:5,5 + HEQ5 Pro + Synscan
Plats...... Sollentuna Sverige
Kamera................ SXVR-H18 Bin 3x3
Filter..................... Inget
Mycket störande ljus Exponering........... 15x180 sek (45minuter)
Guidning............... WOC APO 80mm f:5,5 + SX Lodestar
Astroart 5.0 average 15bilder

 

Datum... 14 Feb 2009 20:30 UT Instrument............ WOC APO 80mm f:5,5 + HEQ5 Pro + Synscan
Plats...... Sollentuna Sverige
Kamera................ MX7C (778x566pixel)
  Filter..................... H-Alfa
Mycket störande ljus Exponering........... 25x400 sek (1 tim 40minuter)
  Guidning............... C8 f:6.3 + SX Lodestar
  Astroart 4.0 average 25 bilder