Planetariska Nebulosor


En planetariska nebulosa uppkommer då skalet på en expanderande röd jättestjärna uppnår flykthastighet. Detta sker ofta vid flera tillfällen.
Den planetariska nebulosan består därför av ett antal skal.
Namnet kommer från astronomen Wiliam Herschel som upplevde att denna typ av nebulosa liknar en planet.

I centrum av en planetarisk nebulosa finns en vit dvärg en neutronstjärna.

I vår Galax har man hittils identifierat cirka 140 planetariska nebulosor, vanligtvis är avstånden till dem svåra att mäta.

Följande har jag själv observerat från min tomt som är omgiven av gatubelysningar m.m Utrustning ett 8" SCT med okular mellan 35mm-8mm

 Namn Storlek Magnitud  Hur ser nebulosan ut
M27 (NGC 6853) Hantel nebulosan i Räven  8,0' x 5,7'   7,3  Syns tydligt som ett stort cirkelrunt dimmolm
 M57 (NGC 6720) Ring nebulosan i Lyran  1,4' x 1,0'  9,4  syns bäst om man tittar lite vid sidan om nebulosan. Ser ut som en rökring
 M76 (NGC 651) Lilla Hantel nebulosan i Perseus  2,7' x 1,8'  11,0  
 M97 (NGC 3587) Uggle nebulosan i Stora Björnen  3,4' x 3,3'  11  Mycket ljussvag, ett runt dimmoln
NGC 2392 Clown/Eskimå nebulosan i Tvillingarna  47" x 43"  8,6  
 NGC 6543 Kattöga nebulosan i Draken  22" x 16"  10,8  
  NGC 7662 Blå Snöbolls nebulosan i Andromeda  17" x 14"  8,6  

Senast ändrad 25 Feb 2018