Mars Fakta


 Namn  Medel- avstånd
från solen milj km
 Omloppstid
runt solen
 Rotationstid
vid
ekvatorn
 massa
jorden=1
Yt temp  celcius  Diameter
vid
ekvatorn km
 Max magnitud  Medel- avstånd från solen Jorden=1 Storlek sett från Jorden
bågminuter = '
bågsekunder = " 
 Mars

 227,9

 687,0d

 24t 37m 23s

 0,11

 -23

 6 794

 -2,8

 1,5

 4" - 25"

Månar

 Namn Medel - avstånd från Saturnus (km) Omlopps - tid dagar  Diameter (km)  Magnitud
 Phobos

9 270

0.32

17x14x11

11.6

Diemos

23 400 

1.26

9x7x6

12.8


Last updated 17 Apr 2015