M34 (NGC1039)
Stjärnbild... Perseus (Perseus)
Storlek...... 35.0' Avstånd........... 1 500 Ljusår
Magnitud... 5.2 Antal stjärnor... 100
Ra............. 2h 42m 16s Dec................. +42 47' 51"
  Upptäckt......... 1764-08-25 av Messier
 Datum... 25 Feb 2003 20:05 UT Instrument......... Celestron C8 f:3.3
 Plats.......Sollentuna Sverige Kamera..............MX5C (500x374pixel)
Exposure........... 10x30sek (5 minuter)
  Guidning............ Ingen
Bildbehandling... Astroart 2.0 average 10 bilder